• KNJIGOVODSTVENI URED

    ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

    Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

    OIB 39273328783

    Tel. +385 1 3633053

    Fax. +385 1 3691497
    POSLOVNA IDEJA...

  • KNJIGOVODSTVENI URED

    ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

    Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

    OIB 39273328783

    Tel. +385 1 3633053

    Fax. +385 1 3691497
    ...PLAN...

  • KNJIGOVODSTVENI URED

    ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

    Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

    OIB 39273328783

    Tel. +385 1 3633053

    Fax. +385 1 3691497
    ...REALIZACIJA...

  • KNJIGOVODSTVENI URED

    ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

    Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

    OIB 39273328783

    Tel. +385 1 3633053

    Fax. +385 1 3691497
    ...CILJ...

  • KNJIGOVODSTVENI URED

    ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

    Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

    OIB 39273328783

    Tel. +385 1 3633053

    Fax. +385 1 3691497
    ...REZULTAT

Usluge

Knjigovodstveni poslovi

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga poduzetnika (d.o.o., d.d., odvjetnička društva):

  • dnevnik glavne knjige
  • glavna knjiga
  • glavna blagajna (kunska i devizna)
  • knjige ulaznih i izlaznih računa

Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika:

  • Knjiga primitaka i izdataka
  • Knjige ulaznih i izlaznih računa
  • Knjige tražbina i obveza

Ustrojavanje i vođenje evidencija:

  • nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i sitnog inventara
  • materijalno i robno knjigovodstvo (roba u veleprodaji i maloprodaji, materijal, proizvodnja u tijeku, rezervni dijelovi, autogume, itd.)
  • salda konti dobavljača i kupaca
  • analitike plaća radnika i porezne kartice radnika
  • analitika honoraraca i porezne kartice za drugi dohodak
  • nadzorne knjige uvoza i izvoza
  • i sve druge propisane porezne evidencije

Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija neprofitnih organizacija

Računovodstveni poslovi

  • Obračuni plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
  • Obračun naknada prijevoza na posao, loko vožnje, putnih naloga , terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima
  • Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka
  • Obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća
  • Obračun PDV-a
  • Obračun amortizacije
  • Sastavljanje statističkih izvještaja
  • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
  • Sastavljanje dodatnih izvještaja na zahtjev klijenta

Porezno savjetovanje i izrade poreznih prijava

  • Savjetovanje u svezi poreznih propisa kako bi se iskoristile sve porezne povlastice i formirala porezna obveza u skladu sa postojećim poreznim propisima
  • Pravodobno informiranje klijenta o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja
  • Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna, temeljnih financijskih izvješća i godišnjih poreznih prijava