Ovrha nad novčanim sredstvima fizičke osobe od 01.01.2011.

Ponedjeljak, 03 Siječanj 2011 00:00 Pero
Ispis

Od 01.01.2011., ovrha na novčanim sredstvima fizičke osobe - ovršenika provodi se na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema OIB-u ovršenika, bez njegove suglasnosti i bez obzira ako u osnovi za plaćanje nije određena ovrha na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima.
Da se ne bi provodila ovrha i nad primicima i iznosima koji su zaštićeni od ovrhe, sam građanin je u obvezi obavijestiti Financijsku agenciju, koja će dati nalog banci da otvori poseban račun. Na taj račun će poslodavci i isplatitelji ostalih primitaka uplaćivati odgovarajući iznos plaće i ostalih primitaka nad kojima se ne može provoditi ovrha, kojim sredstvima će fizička osoba moći slobodno raspolagati. Popis jedinica Financijske agencije i sadržaj obavijesti mogu se naći u Pravilniku o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe (Nar. nov., br. 148/10).