Nove datoteke na Download stranici - 25.1.2011

Srijeda, 26 Siječanj 2011 00:00 Pero
Ispis

Pripremili smo za Vas slijedeće datoteke za download:

- Excel tablica za Evidenciju o radnicima i dnevnu evidenciju radnih sati za 2011. - u tablicu su unešeni podaci o maksimalnom broju redovnih radnih sati u mjesecu za koji radite evidenciju i to na bazi 5-dnevnog radnog tjedna (pon-pet 8 sati) i 6-dnevnog radnog tjedna (pon-pet 7 i sub 5 sati), tablica "kontrolira" da se ne prijeđe maksimalni broj redovnih sati mjesečno, maksimalni broj redovnih sati tjedno (40 sati), maksimalni broj prekovremenih sati tjedno (8 sati), tablica služi i za Evidenciju o radnicima (za cijelu godinu) i za Dnevnu evidenciju radnih sati (za odabrani mjesec)

- Excel tablicu za Obračun putnih naloga u tuzemstvu i inozemstvu, za izračun tuzemnih i ino-dnevnica i izračun doprinosa za zdravstveno osiguranje na službenom putu u inozemstvu