• KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  POSLOVNA IDEJA...

 • KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  ...PLAN...

 • KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  ...REALIZACIJA...

 • KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  ...CILJ...

 • KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  ...REZULTAT

Usluge

Knjigovodstveni poslovi

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga poduzetnika (d.o.o., d.d., odvjetnička društva):

 • dnevnik glavne knjige
 • glavna knjiga
 • glavna blagajna (kunska i devizna)
 • knjige ulaznih i izlaznih računa

Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika:

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Knjige tražbina i obveza

Ustrojavanje i vođenje evidencija:

 • nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i sitnog inventara
 • materijalno i robno knjigovodstvo (roba u veleprodaji i maloprodaji, materijal, proizvodnja u tijeku, rezervni dijelovi, autogume, itd.)
 • salda konti dobavljača i kupaca
 • analitike plaća radnika i porezne kartice radnika
 • analitika honoraraca i porezne kartice za drugi dohodak
 • nadzorne knjige uvoza i izvoza
 • i sve druge propisane porezne evidencije

Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija neprofitnih organizacija

Računovodstveni poslovi

 • Obračuni plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
 • Obračun naknada prijevoza na posao, loko vožnje, putnih naloga , terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima
 • Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka
 • Obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća
 • Obračun PDV-a
 • Obračun amortizacije
 • Sastavljanje statističkih izvještaja
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
 • Sastavljanje dodatnih izvještaja na zahtjev klijenta

Porezno savjetovanje i izrade poreznih prijava

 • Savjetovanje u svezi poreznih propisa kako bi se iskoristile sve porezne povlastice i formirala porezna obveza u skladu sa postojećim poreznim propisima
 • Pravodobno informiranje klijenta o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja
 • Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna, temeljnih financijskih izvješća i godišnjih poreznih prijava