• KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  POSLOVNA IDEJA...

 • KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  ...PLAN...

 • KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  ...REALIZACIJA...

 • KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  ...CILJ...

 • KNJIGOVODSTVENI URED

  ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

  Ured: Zagreb, Šetalište 150. brigade 8

  OIB 39273328783

  Tel. +385 1 3633053

  Fax. +385 1 3691497
  ...REZULTAT

GFI-POD excel datoteka za 2010. godinu

E-mail Ispis PDF

FINA je danas, napokon objavila novu verziju GFI-POD excel datoteke, za 2010. godinu, verzija 2.0.0. Ovu datoteku možete downloadati na FINA-inoj stranici http://www.fina.hr/Defoult.aspx?sec-915

 

Nove datoteke na Download stranici - 25.1.2011

E-mail Ispis PDF

Pripremili smo za Vas slijedeće datoteke za download:

- Excel tablica za Evidenciju o radnicima i dnevnu evidenciju radnih sati za 2011. - u tablicu su unešeni podaci o maksimalnom broju redovnih radnih sati u mjesecu za koji radite evidenciju i to na bazi 5-dnevnog radnog tjedna (pon-pet 8 sati) i 6-dnevnog radnog tjedna (pon-pet 7 i sub 5 sati), tablica "kontrolira" da se ne prijeđe maksimalni broj redovnih sati mjesečno, maksimalni broj redovnih sati tjedno (40 sati), maksimalni broj prekovremenih sati tjedno (8 sati), tablica služi i za Evidenciju o radnicima (za cijelu godinu) i za Dnevnu evidenciju radnih sati (za odabrani mjesec)

- Excel tablicu za Obračun putnih naloga u tuzemstvu i inozemstvu, za izračun tuzemnih i ino-dnevnica i izračun doprinosa za zdravstveno osiguranje na službenom putu u inozemstvu

 

Novi obrasci zadužnice

E-mail Ispis PDF

Temeljem novog Ovršnog zakona doneseni su novi pravilnici o obliku i sadržaju zadužnice, te bjanko zadužnice (Nar. nov., br. 147/10.). Novi obrasci su u primjeni od 1. siječnja 2011. a za potrebe prakse tiska ih i prodaju knjižare Narodnih  novina.

Uporaba novog obrasca bjanko zadužnice je bitna zbog njene formalno pravne važnosti jer ako se izdaje s datumom iz 2011. uporaba starog formulara neće biti valjana.  Javni bilježnici bi ovaj instrument osiguranja plaćanja trebali solemizirati (što je daleko skuplje od ovjere) na novoj tiskanici bjanko zadužnice.

Stupnjevanje svota na koju se može izdati bjanko zadužnica  zadržano je kao i do sada (od 5.000,00 kn do  1,000.000,00 kn i po tome se ne razlikuje od "starih" bjanko zadužnica). Kod  ostalih tekstualnih elemenata nastale su manje promjene.

Prilikom izdavanja bjanko zadužnice, odnosno vjerovnici koji je primaju kao instrument osiguranja plaćanja, moraju obratiti pozornost hoće li se osigurati samo glavnica ili i eventualne kamate i troškovi,  što znači da se u svotu na koju se izdaje bjanko zadužnica može uračunati i kamata, tj. treba ostaviti "prostora" za dodatne svote do svote na koju se izdaje bjanko zadužnica. To znači da treba tražiti od dužnika (iznimno i vjerovnika) bjanko zadužnicu na veću svotu od glavnice duga ili dodatnu zadužnicu na manju svotu radi osiguranja naplate  kamata i troškove.

Stare (ranije izdane zadužnice do 31. prosinca 2010.) primjenjuju se do njihove realizacije.

Zadužnice kao ovršne isprave od 1. siječnja  2011. više se ne podnose na naplatu u poslovnu banku nego,  u FINA-u.
 

Novi modul Plaća od 01.01.2011.

E-mail Ispis PDF

Od 1.1.2011.g. u primjeni je novi Pravilnik o porezu na dohodak (NN 123/10 od 4.11.2010) - koji propisuje novi izgled obrazaca (ID,...). Kako ne bi bilo problema sa dostavom obrazaca i ove godine, instalirali smo novi modul Plaća.

 

Ovrha nad novčanim sredstvima fizičke osobe od 01.01.2011.

E-mail Ispis PDF

Od 01.01.2011., ovrha na novčanim sredstvima fizičke osobe - ovršenika provodi se na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema OIB-u ovršenika, bez njegove suglasnosti i bez obzira ako u osnovi za plaćanje nije određena ovrha na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima.
Da se ne bi provodila ovrha i nad primicima i iznosima koji su zaštićeni od ovrhe, sam građanin je u obvezi obavijestiti Financijsku agenciju, koja će dati nalog banci da otvori poseban račun. Na taj račun će poslodavci i isplatitelji ostalih primitaka uplaćivati odgovarajući iznos plaće i ostalih primitaka nad kojima se ne može provoditi ovrha, kojim sredstvima će fizička osoba moći slobodno raspolagati. Popis jedinica Financijske agencije i sadržaj obavijesti mogu se naći u Pravilniku o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe (Nar. nov., br. 148/10).

 

Plaćanje gotovinom od 01.01.2011.

E-mail Ispis PDF

Plaćanje nabave dobara i usluga je od 1. 1.2011. bez ograničenja svote, no posredno se drugim propisima apsolutno sloboda relativizira. Ograničenje iz Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem iz 2002. godine odnosilo se na plaćanje "nabave proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kn po jednom računu". Ta odluka prestaje vrijediti 1.1.2011. Kako novi Zakon o platnom prometu ne propisuje ograničenje glede uporabe gotovine u plaćanjima nabave dobara i usluga između poslovnih subjekata, drugih pravnih osoba i građana, s motrišta samo tog Zakona sloboda uporabe gotovine je potpuna.

Ali, dopustivost uporabe gotovine u plaćanjima bilo koje svote "po računu" ne donosi apsolutno slobodu oslobođenu svih zakonskih stega jer postoje propisi o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma koji postavlja uvjet primatelju gotovine da uzima podatke o uplatitelju, čak neovisno o visini uplaćenih svota (obvezno ako je iznad 105.000,00 kn). U slučaju blokade žiro-računa propisna je posebnim zakonom zabrana plaćanja gotovinom jer se novac mora položiti na poslovni račun u banci. Tu su i propisi o oporezivanju dohotka koji za neke dohotke (honorari, dividende i dr. naknade) nalažu isplatu na žiro-račun građana, itd. Na oprez pri uporabi gotovog novca upućuju objektivni razlozi osobne sigurnosti i dr. razlozi.

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL